5G · GSM modem och radiolänkar i dagens Induo Live

5G · GSM modem och radiolänkar i dagens Induo Live

Ur dagens avsnitt:

· 5G när kommer det
· RADWIN radiolänkar
· Batteribackup för SMS-larm
· GSM modem Maestro Industrial

Kommentera: